Wie zijn wij

In 1954 werd de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (toen nog: ‘Hervormden’) afdeling Zevenhuizen e.o. opgericht om in deze omgeving de vrijzinnige gedachten te bewaren en versterken. Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging, die ons geluid vertegenwoordigt in de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze vereniging kent zowel leden als donateurs; informatie kan worden ingewonnen bij het secretariaat.

Wat beogen wij
De landelijke vereniging heeft als ondertitel: Beweging voor eigentijds geloven. Het gaat daarin om een persoonlijke manier van geloven, die beweeglijk is, niet in regels is vast te leggen, en die geworteld is in het christendom.  Bij vrijzinnigen is ruimte voor twijfel. Wij aanvaarden dat er vragen zijn zonder antwoord. Wij luisteren naar bijbelse verhalen, waar wij op een vrije en kritische manier mee omgaan. ‘Kritisch’ omdat zowel de bijbel als de christelijke traditie gevormd zijn binnen een bepaalde context, ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling maakt. En zo zoeken wij in die verhalen naar wat ons kan bemoedigen.

 In die geest voelen we ons geborgen in het mysterie dat we God noemen. En Jezus van Nazareth ervaren we als een ‘mens naar Gods hart’. Onze kerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die overeenkomstig denken, open zijn naar cultuur en samenleving, gericht op menselijkheid. Zo willen we trachten christen te zijn en meewerken aan een rechtvaardige en liefdevolle samenleving.

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden eenmaal in de 14 dagen gehouden en geleid door predikanten uit verschillende kerkgenootschappen: o.a. Vrijzinnig Hervormd, Remonstrant, NPB.
De diensten vangen aan om 10.30 uur.

Contact

Vrijzinnig Protestantse Kerk
Dorpsstraat 139
2761 AL Zevenhuizen (hier is geen brievenbus) De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur en worden in de regel om de veertiendagen gehouden.

Voorganger:
Ds. M. Walburg, Aidaplein 249, 2402TE Alphen a/d Rijn, tel. 06-28265830, mayawalburg@hotmail.com

Postadres en secretariaat:
Mevr. W. van Vliet, Europalaan 37, 2912 TB Nieuwerkerk a/d/ IJssel, tel. 0180-319363

Verhuuradres:
Mevr. G.J. van Zanten, tel.0180-631751

Webmaster:
gerrievanzanten@gmail.com